Language:

Metode de cercetare

Metode de cercetare

Tehnici

 • Studii cantitative extinse face-to-face sau prin intervievare telefonică
 • Interviuri prin interceptare în locuri publice
 • Testarea eficienţei reclamelor TV, radio, website, online, prin  „expunerea naturală” a consumatorilor la campanii
 • Testări cu control randomizat (experimente utilizând grupuri de control) pentru planificare, evaluare şi identificare a soluţiilor câştigătoare comparativ cu alte soluţii concurente
 • Tehnici de estimare a potenţialului pieţei
 • Construirea de modele
 • Proceduri de extrapolare
 • Abordări calitative: focus grupuri, interviuri individuale de profunzime
 • Cercetarea continuă a mărcii şi publicităţii (Brand/Ad tracking)
 • Analize secundare  a volumelor mari de informaţii cantitative sau calitative preexistente.

 

Populaţii ţintă

 • Studii naţionale reprezentative
 • Studii pe populaţia dintr-o regiune sau un oraş
 • Studii la nivelul gospodăriilor
 • Studii la nivelul companiilor de business
 • Cercetarea organizaţiilor sociale
 • Eşantioane populaţionale speciale